Uppskatta användningsområde

Skriv in ett ord i fältet och tryck på sök, så ser du (efter några sekunder) en karta på var ordet används mest.

Exempel på intressanta sökningar: syssling, nästkusin, tremänning, nypotatis, färskpotatis, tipsrunda, tipspromenad.

Du kan också ange flera ord, separerade med mellanslag eller komman. Då visas var respektive ord har sitt starkaste fäste.

Exempel på intressanta jämförelser: potatisar,pärer; chokladen,chokladet.

Materialet: Kartorna bygger från statistik från cirka en miljard ord som kommer från svenska bloggar, där bloggarna har angett sin bostadsort. På grund av t.ex. att folk flyttar runt eller lämnar felaktig information i sina profiler förekommer fel i statistiken, men så länge det mesta är rätt brukar det gå att se var ett ord förekommer. Däremot ska man inte dra för långt gående slutsatser av enstaka träffar.

Varför finns inte mitt favoritord? Materialet består av cirka en miljard ord. Det kan låta mycket, men språk har den egenskapen att ett fåtal ord (som "och", "jag", "hej", osv.) är väldigt vanliga, medan de allra flesta ord förekommer relativt få gånger. Det gäller speciellt lokala ord. Om ett ord förekommer färre än 20 gånger i vårt material så kan vi inte rita någon karta.

Kommentarer och klagomål kan skickas till Robert Östling.